Текст вопроса/варианты ответа 1 страница

1. Вопросы типа «Выбор»

Текст вопроса/варианты ответа

Дополнительные параметры

Есепте қолданатын өлшемдерді атаңыз:

Секция:

1

физикалық, натуралды, еңбектік

Вес вопроса:

еңбектік, ақшалай, физикалық

Перемешивать ответы:

+

физикалық, натуралды, ақшалай

+

натуралды, еңбектік, ақшалай,

жоспарлы, нақты

Бухгалтерлік есеп әдісінің элементіне жататынын анықтаңыз

Секция:

1

несиелік қатынастар

Вес вопроса:

+

бухгалтерлік құжаттар

Перемешивать ответы:

+

жабдықтаушылармен қатынастар

шаруашылық процесстері

бюджетпен есеп айырысу

Шаруашылық қызмет барысына ағымдағы есеп пен бақылау қандай әдіс негізінде жүргізіледі?

Секция:

Тіркеу

Вес вопроса:

Перемешивать ответы:

+

+

бухгалтерлік есеп шоттары

бухгалтерлік баланс

Калькуляция

Түгендеу

Өнімнің өзіндік құны қандай әдіспен анықталады?

Секция:

Құжаттау

Вес вопроса:

Түгендеу

Перемешивать ответы:

+

Шоттар

+

Калькуляция

Бағалау

Құжат мәліметімен салыстырып құндылықтардың нақтылы Текст вопроса/варианты ответа 1 страницағын анықтайтын әдісті атаңыз:

Секция:

6

Калькуляция

Вес вопроса:

Бағалау

Перемешивать ответы:

+

екі жақты жазу

Баланс

+

Түгендеу

Материалдық емес активке жататын активті анықтаңыз:

Секция:

9

Акциялар

Вес вопроса:

Тауарлар

Перемешивать ответы:

+

Ғимараттар

+

Лицензиялар

ақша қаражаттары

Заңды және жеке тұлғалардың кәсіпорын алдындағы қарыз сомасы қалай аталады?

Секция:



7

жабдықтаушыларға қарыз

Вес вопроса:

мердігерлерге қарыз

Перемешивать ответы:

+

+

дебиторлық қарыз

алынған аванс бойынша қарыз

бюджет алдындағы қарыз

Қорларға (ТМҚ-ға) жататын активті анықтаңыз:

Секция:

6

+

Тауар

Вес вопроса:

көлік құралы

Перемешивать ответы:

+

есептеу техникасы

Патент

Ғимарат

Капиталға жататынды анықтаңыз:

Секция:

11

бюджетке қарыз

Вес вопроса:

кредиторлық қарыз

Перемешивать ответы:

+

дебиторлық қарыз

+

резервтік капитал

банкке қарыз

«Кассадан қызметкерлерге Текст вопроса/варианты ответа 1 страница есеп беруге тиісті сома берілді» шаруашылық операциясы баланстың қандай өзгерістер типіне жатады

Секция:

5

А+П+

Вес вопроса:

П+П-

Перемешивать ответы:

+

+

А+А-

А-П-

А=П

Фирмаға сатып алынған жаңа компьютерді қандай құралдарға жаткызады

Секция:

Материалдарға

Вес вопроса:

материалды емес активтерге

Перемешивать ответы:

+

+

негізгі құралдарға

ақша қаражаттарына

қосалқы бөлшектерге

Ақшалай чекті толтырғанда кеткен қатені түзету әдісі:

Секция:

қосымша жазу

Вес вопроса:

Корректуралық

Перемешивать ответы:

+

+

ешқандай түзету жасауға болмайды

«қызыл сиямен» жазу

сызып тастау

«Бөлінбеген табыстан резервтік капиталға аударымдар жасалды» операциясы қандай типке жатады?

Секция:

А+ П+

Вес вопроса:

+

П+П-

Перемешивать ответы Текст вопроса/варианты ответа 1 страница:

+

А+А-

А-П-

А=П

Шаруашылық процесінің кезеңдерін атаңыз:

Секция:

1

өндіріс шығындарын есептеу, құралдарды сатып алу

Вес вопроса:

өнімнің өзіндік құнын есептеу, бағалау

Перемешивать ответы:

+

+

дайындау, өндіріс, сату

шоттарды ашу, операцияларды тіркеу

құжаттау, шоттарға жазу, түгендеу

«Жарғылық капиталға негізгі құралдармен үлес қосылды» операциясы қандай типке жатады?

Секция:

11

А-П-

Вес вопроса:

П+П-

Перемешивать ответы:

+

А+А-

+

А+ П+

А=П

Кассадан берілген қолма-қол ақшаға қандай құжат толтырылады:

Секция:

5

Чек

Вес вопроса:

кіріс кассалық ордер

Перемешивать ответы:

+

+

шығыс кассалық ордер

төлем тапсырмасы

Аккредитив

Кассаға қабылданған қолма-қол ақшаға қандай құжат толтырылады:

Секция:

5

Аккредитив

Вес вопроса:

шы Текст вопроса/варианты ответа 1 страницағыс кассалық ордер

Перемешивать ответы:

+

төлем тапсырмасы

+

кіріс кассалық ордер

Накладной

«Жеткізушілермен (жабдықтаушылармен) кассадағы қолма-қол ақшамен есеп айырысылды» операциясына жазылатын бухгалтерлік жазу:

Секция:

12

Дт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек»

Кт 3010 «Қысқа мерзімді банктік қарыздар»

Вес вопроса:

Дт 1330 «Тауарлар»

Кт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек»

Перемешивать ответы:

+

Дт 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты»

Кт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек»

Дт 3010 «Қысқа мерзімді банктік қарыздар»

Кт 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты»

+

Дт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек»

Кт 1010 «Кассадағы Текст вопроса/варианты ответа 1 страница ақша қаражаты»

Банктегі есеп айырысу шотынан кассасына ақша алу үшін кәсіпорын қандай құжат толтырады?

Секция:

5

төлем тапсырмасы

Вес вопроса:

шығыс кассалық ордер

Перемешивать ответы:

+

Аккредитив

+

Чек

кіріс кассалық ордер

Тауарлы- материалдық құндылықтарды есептен «Бірінші кіріске – бірінші шығысқа» қағидасы бойынша шығару :

Секция:

6

өндірістік әдіс

Вес вопроса:

арнайы идентификациялау әдісі

Перемешивать ответы:

+

кумулятивтік әдіс

орташа құн әдісі

+

Фифо әдісі

«Жеткізушілерден (жабдықтаушылардан) шикізат және материалдар қабылданды. Шот төленген жоқ» операциясына жазылатын бухгалтерлік жазу:

Секция:

12

Дт 2410 «Негізгі құралдар»

Кт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек»

Вес вопроса:

Дт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек»

Кт 1010 «Кассадағы ақша Текст вопроса/варианты ответа 1 страница қаражаты»

Перемешивать ответы:

+

+

Дт1310 «Шикізат және материалдар»

Кт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек»

Дт1040 «Карт шоттардағы ақша қаражаты»

Кт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек»

Дт1350 «Өзге қорлар»

Кт 1250 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі»

Ұйымға тауарлы-материалдық құндылықтарды қандай құжатпен қабылдап алады?

Секция:

6

шығыс кассалық ордерімен

Вес вопроса:

+

кіріс ордерімен

Перемешивать ответы:

+

дұрыс жауабы жоқ

шектеп алу картасымен

журнал-ордермен

Жеткізушілердің (жабдықтаушылардың) сатып алушыға төлеуге ұсынатын құжаты:

Секция:

12

+

шот-фактура

Вес вопроса:

кіріс кассалық ордер

Перемешивать ответы:

+

шығыс кассалық ордер

лимттік карта

Чек

Есеп айырысу шотынан аударылатын ақша қаражаттарға толтырылатын құжат:

Секция Текст вопроса/варианты ответа 1 страница:

5

кіріс касалық ордер

Вес вопроса:

Накладной

Перемешивать ответы:

+

шығыс кассалық ордер

+

төлем тапсырмасы

Акт

Негізгі өндіріске босатылған шикізат және материалдарға жасалынатын бухгалтерлік жазу:

Секция:

6

Дт 7210 «Әкімшілік шығыстар»

Кт 1310 «Шикізат және материалдар»

Вес вопроса:

Дт 8210 «Өз өндірісінің жартылай фабрикаттары»

Кт 1310 «Шикізат және материалдар»

Перемешивать ответы:

+

Дт 8310 «Көмекші өндірістер»

Кт 1310 «Шикізат және материалдар»

Дт 1310 «Шикізат және материалдар»

Кт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек»

+

Дт 8110 «Негізгі өндіріс»

Кт 1310 «Шикізат және материалдар»

Көмекші өндіріске босатылған материалдарға жазылатын бухгалтерлік жазу

Секция:

6

Дт 8210 «Өз өндірісінің жартылай фабрикаттары»

Кт 1310 «Шикізат және материалдар»

Вес Текст вопроса/варианты ответа 1 страница вопроса:

+

Дт 8310 «Көмекші өндірістер»

Кт 1310 «Шикізат және материалдар»

Перемешивать ответы:

+

Дт 8110 «Негізгі өндіріс»

Кт 1310 «Шикізат және материалдар»

Дт 1310 «Шикізат және материалдар»

Кт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек»

Дт 7210 «Әкімшілік шығыстар»

Кт 1310 «Шикізат және материалдар»

Өнімді өндіру барысында негізі болып табылмайтын, бірақ оның сапасын жақсартуға пайдаланатын материал қалай аталады?

Секция:

6

Негізгі

Вес вопроса:

Отын

Перемешивать ответы:

+

+

Көмекші

Тауар

дайын өнім

Материалдық емес актив – дегеніміз:

Секция:

9

дебиторлық қарыз

Вес вопроса:

дұрыс жауабы жоқ

Перемешивать ответы:

+

өнімді өндіруге тікелей қатысатын материалдар

бір жылға дейін қолданылатын активтер

+

бір жылдан астам уақыт пайдаланылатын табиғи пішіні жоқ, а Текст вопроса/варианты ответа 1 страницақшалай емес активтер

Материалдық емес активке жататын активті анықтаңыз:

Секция:

9

көлік құралдары

Вес вопроса:

Ғимараттар

Перемешивать ответы:

+

Облигациялар

+

Патент

дайын өнім

Материалдық емес активтер кәсіпорын балансында қандай құнмен көрсетіледі?

Секция:

9

+

қалдық құнымен

Вес вопроса:

жою құнымен

Перемешивать ответы:

+

ағымдағы құнымен

амортизацияланған құнымен

тозу құнымен

«Материалдық емес активтер кассадағы қолма- қол ақшаға сатылып алынды» операциясына жазылатын жазба:

Секция:

9

+

Дт 2730 «Өзге материалдық емес активтер»

Кт 1010 «Кассадағы ақша қаражаты»

Вес вопроса:

Дт 2730 «Өзге материалдық емес активтер»

Кт 6220 «Өтеусіз алынған активтерден алынатын кірістер»

Перемешивать ответы:

+

Дт 2730 «Өзге материалдық емес активтер»

Кт 6280 «Өзге кірістер»

Дт2730 «Өзге материалдық емес активтер»

Кт Текст вопроса/варианты ответа 1 страница 5110 «Төленбеген капитал»

Дт 2730 «Өзге материалдық емес активтер»

Кт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек»

Дт 3350 Кт 1010 «Кассадан қызметкерлерге еңбек ақы берілді» шаруашылық операциясы баланстың қандай өзгерістер типіне жатады

Секция:

2

А+П+

Вес вопроса:

П+П-

Перемешивать ответы:

+

А+А-

+

А-П-

А=П

Төменде келтірілгендердің ішінен қандай негізгі құралға тозу есептелмейді?

Секция:

8

Ғимаратқа

Вес вопроса:

күш беру машиналарына

Перемешивать ответы:

+

Құрылғыларға

көлік құралдарына

+

Жерге

Төменде көрсетілген әдістердің қайсысы негізгі құралдарға тозуды есептеу әдісіне жатады:

Секция:

8

+

кумулятивтік әдіс

Вес вопроса:

орташа құн әдісі

Перемешивать ответы:

+

сальдолық әдісі

Фифо

нормативтік әдіс

Негізгі құралдарды есептен шығару кезінде қандай құжат толтырылады?

Секция Текст вопроса/варианты ответа 1 страница:

8

инвентаризациялық тізім

Вес вопроса:

+

кіріске алу/шығару актісі

Перемешивать ответы:

+

лимиттік карта

счет-фактура

инвентарлық карточка

Түгендеу кезінде анықталған артық шыққан негізгі құралдарды кіріске алғанда жазылатын жазба:

Секция:

8

Дт 2410 «Негізгі құралдар»

Кт 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты»

Вес вопроса:

+

Дт 2410 «Негізгі құралдар»

Кт 6280 «Өзге кірістер»

Перемешивать ответы:

+

Дт 2410 «Негізгі құралдар»

Кт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек»

Дт 2410 «Негізгі құралдар»

Кт 1250 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі»

Дт 2410 «Негізгі құралдар»

Кт 1010 «Кассадағы ақша қаражаты»

Орындалған жұмыс көлеміне қарай негізгі құралдарға амортизация есептеу әдісі қалай аталады?

Секция:

8

кумулятивтік әдіс

Вес Текст вопроса/варианты ответа 1 страница вопроса:

бірқалыпты (түзу сызықты) әдіс

Перемешивать ответы:

+

+

өндірістік әдіс

кему қалдығы

орташа құн әдісі

«Есепті сома есебінен сатып алынған материалдар» операциясына жазылатын жазба:

Секция:

6

Дт 1310 «Шикізат және материалдар»

Кт 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты»

Вес вопроса:

Дт 2730 «Өзге материалдық емес активтер»

Кт 1250 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі»

Перемешивать ответы:

+

+

Дт 1310 «Шикізат және материалдар»

Кт 1250 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі»

Дт 1250 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі»

Кт 1010 «Кассадағы ақша қаражаты»

Дт 1010 «Кассадағы ақша қаражаты»

Кт 1250 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі»

Еңбек а Текст вопроса/варианты ответа 1 страницақыдан үсталып, бюджетке аударылатын жеке табыс салық ставкасы:

Секция:

12

5%

Вес вопроса:

8%

Перемешивать ответы:

+

+

10%

12%

20%

Банктегі есеп айырысу шотындағы ақша қозғалысы туралы мәліметті алу үшін қандай құжат негіз болады?

Секция:

5

кіріс кассалық ордері

Вес вопроса:

төлем- тапсырмасы

Перемешивать ответы:

+

төлем- талап- тапсырмасы

счет-фактура

+

есеп айырысу шотынан үзінді (көшірме)

Есеп айырысу шотын ашу үшін банкке өткізілетін құжаттардың бірін анықтаңыз:

Секция:

5

Анкета

Вес вопроса:

кәсіпорын басшысының жеке куәлігінің көшірмесі

Перемешивать ответы:

+

+

басшы мен бас бухгалтердің қол үлгілері қойылып, мекеменің мөрі басылған карточка

есеп саясатының көшірмесі

ғимарат тех-жоспарының көшірмесі

Еңбек ақының нысандарын Текст вопроса/варианты ответа 1 страница (формаларын) анықтаңыз:

Секция:

12

негізгі , қосымша

Вес вопроса:

сандық, сапалық

Перемешивать ответы:

+

тікелей, жанама

+

кесімді, мерзімді

нормативтік, жоспарлы

« Негізгі өндіріс жұмысшылырынаеңбекақы есептелінді» операциясына жасалатын жазу:

Секция:

12

Дт 8210 «Өз өндірісінің жартылай фабрикаттары»

Кт 3350 «Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек»

Вес вопроса:

+

Дт 8110 «Негізгі өндіріс»

Кт 3350 «Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек»

Перемешивать ответы:

+

Дт 8310 «Көмекші өндірістер»

Кт 3350 «Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек»

Дт 8410 «Үстеме шығыстар»

Кт 3350 «Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек»

Дт 7210 «Әкімшілік шығыстар»

Кт 3350 «Еңбекақы төлеу Текст вопроса/варианты ответа 1 страница бойынша қысқа мерзімді берешек»

Еңбек ақыдан ұсталынатын міндетті ұсталымдарды анықтаңыз:

Секция:

12

несие проценті, жеке табыс салығы

Вес вопроса:

пәтер ақы, коммуналдық төлемдер

Перемешивать ответы:

+

қалааралық байланыс сомасы, кәсіподақ жарнасы

жеке табыс салығы, сақтандыру жарналары

+

жеке табыс салығы, жинақтаушы зейнетақы қорына жарна

«Еңбекақыдан жеке табыс салығы ұсталынды» операциясына жасалатын жазу:

Секция:

12

Дт 3350 «Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек»

Кт 1010 «Кассадағы ақша қаражаты»

Вес вопроса:

+

Дт 3350 «Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек»

Кт 3120 «Жеке табыс салығы»

Перемешивать ответы:

+

Дт Текст вопроса/варианты ответа 1 страница 3350 «Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек»

Кт 1250 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі»

Дт 8210 «Өз өндірісінің жартылай фабрикаттары»

Кт 3350 «Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек»

Дт 8110 «Негізгі өндіріс»

Кт 3350 «Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек»

«Банк несиесімен жабылған жеткізушінің (жабдықтаушының) қарызы» операциясына жасалатын жазу:

Секция:

12

Дт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек»

Кт 1040 «Карт шоттардағы ақша қаражаты»

Вес вопроса:

Дт 1310 «Шикізат және материалдар»

Кт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек»

Перемешивать ответы:

+

+

Дт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді Текст вопроса/варианты ответа 1 страница берешек»

Кт 3010 «Қысқа мерзімді банктік қарыздар»

Дт 1040 «Карт шоттардағы ақша қаражаты»

Кт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек»

Дт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек»

Кт 1310 «Шикізат және материалдар»

«Банк несиесі ағымдағы банктік шоттардағы ақша (есеп айырысу шоты) есебінен қайтарылды» операциясына жасалатын жазба:

Секция:

12

ДТ 3010 «Қысқа мерзімді банктік қарыздар»

Кт 3350 «Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек»

Вес вопроса:

Дт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек»

Кт 3010 «Қысқа мерзімді банктік қарыздар»

Перемешивать ответы:

+

+

Дт 3010 «Қысқа мерзімді банктік қарыздар»

Кт 1030 «Ағымдағы банктік Текст вопроса/варианты ответа 1 страница шоттардағы ақша қаражаты»

Дт 1010 «Кассадағы ақша қаражаты»

Кт 3010 «Қысқа мерзімді банктік қарыздар»

дұрыс жауабы жоқ

Түгендеу кезінде анықталған артық шыққан кассадағы қолма-қол ақшаларды:

Секция:

5

дебиторларға аударады

Вес вопроса:

+

кәсіпорынның кірісіне алады

Перемешивать ответы:

+

мемлекеттік бюджетке аударады

есеп беруге тиісті тұлғаға аударады

кредиторларға аударады

Қысқа мерзімді банктік қарыздар бухгалтерлік баланстың қай бөлімінде көрсетіледі?

Секция:

Капитал

Вес вопроса:

қысқа мерзімді активтер

Перемешивать ответы:

+

ұзақ мерзімді міндеттемелер

ұзақ мерзімді активтер

+

қысқа мерзімді міндеттемелер

Субъект қызметінде бір жылдан астам уақыт пайдаланылып, табыс әкелетін «сезілмейтін активтер»:

Секция:

9

қаржылы Текст вопроса/варианты ответа 1 страницақ инвестициялар

Вес вопроса:

дайын өнім

Перемешивать ответы:

+

негізгі құралдар

+

материалдық емес активтер

ақша қаражаттары

Өндіріс процессінің барлық сатылырынан өтіп пайдалануға бейімделген бұйымдар:

Секция:

6

негізгі құрал

Вес вопроса:

аяқталмаған өндіріс

Перемешивать ответы:

+

+

дайын өнім

отын

материал

Дт1310 «Шикізат және материалдар» Кт 6220 «Өтеусіз алынған активтерден алынатын кірістер» бухгалтерлік жазбаның экономикалық мазмұны:

Секция:

6

жарғылық капиталға үлес қосылған шикізат және материалдар

Вес вопроса:

өндіріске босатылған шикізат және материалдар

Перемешивать ответы:

+

жабдықтаушылардан қабылданған шикізат және материалдар

сатылып алынған шикізат және материалдар

+

өтеусіз қабылданған шикізат және материалдар

Тауарлар бухгалтерлік баланстың қай бөлімінде көрсетіледі?

Секция:

2

капитал

Вес вопроса:

+

қысқа Текст вопроса/варианты ответа 1 страница мерзімді активтер

Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentaoaewvp.html
documentaoafefx.html
documentaoaflqf.html
documentaoaftan.html
documentaoagakv.html
Документ Текст вопроса/варианты ответа 1 страница