Центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді України

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Д О В І Д Н И К

ДИТЯЧИХ ТУРИСТСЬКИХ БАЗ І ТАБОРІВ

ЦЕНТРІВ ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ

м.Київ, 2003 рік

Довідник дитячих туристських баз

центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді України

2003 рік

_________________________________________________

Відповідальний за випуск - Матющенко О.К., директор Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді

Упорядник - Савченко Н.В., заступник директора Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді

___________________________

Віддруковано в Українському державному центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Б.

Замовлення №______; підписано до друку 2.06.2003 р.

Тираж - 200 примірників.

Безкоштовно.


documentanzsbzt.html
documentanzsjkb.html
documentanzsquj.html
documentanzsyer.html
documentanztfoz.html
Документ Центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді України